Bahasa: EN | BM |

Bantuan Pendidikan

Bantuan Pendidikan
Tentang studyaid.org.my
Study Aid ialah penjanaan dana bukan untung berasaskan sosial dan penjanaan sumber yang dimulakan oleh Pertubuhan Amal Seri Sinar (P.A.S.S.) dengan objektif untuk mewujudkan saluran untuk warga masyarakat dan organisasi korporat yang prihatin untuk menyalurkan dana mereka untuk amal dan sumber mereka dengan berkesan. Dalam kerja jangkauan sosial kami, kami menyedari bahawa ibu tunggal yang tidak berdaya, keluarga yang menganggur berpecah dan kumpulan berpendapatan rendah terjejas teruk oleh kelembapan ekonomi semasa dan kadar inflasi yang tinggi. Hanya tinggal beberapa minggu sebelum sekolah tahun 2018 dibuka semula, mereka menghadapi kesukaran untuk membeli buku teks, alat tulis, pakaian seragam dan juga keperluan harian untuk anak-anak mereka. Kami bekerjasama dengan pengetua sekolah, “Persatuan Ibu-Bapa & Guru”, PIBG dan pemimpin komuniti untuk mengenal pasti dan membantu kes tegar yang layak ini dengan berkesan.
Mengenai StudyAid
Bantuan Pendidikan dimulakan oleh Pertubuhan Amal Seri Sinar (P.A.S.S.), sebuah NGO yang berdaftar di bawah Akta Pendaftar Pertubuhan. Kami juga disokong oleh Jabatan Kebajikan Negara Malaysia. Selain itu, kami adalah ahli aktif WANGO (World Association of Non Governmental Organization).
Bagaimana Anda Boleh Menyumbang?
Bantuan pendidikan menyediakan banyak peluang untuk anda dan syarikat anda menyumbang kepada murid Malaysia yang memerlukan. Pada zaman serba moden ini, kita tidak seharusnya menghalang mereka daripada keperluan asas untuk mengikuti pendidikan rendah. Prinsip kesaksamaan di hadapan manusia harus dihormati terutamanya bagi kanak-kanak di peringkat sekolah.

Mengambil bahagian dalam acara bantuan belajar. Dari semasa ke semasa kami akan menganjurkan beberapa projek mengumpul dana atau acara penanaman pokok di pelbagai sekolah. Sekiranya anda berminat untuk menyertai atau mengetahui aktiviti kami yang akan berlangsung, sila e-mel butiran anda kepada: info@recyclecharity.org
 
Tadbir Urus Korporat
Kami mendesak semua penderma dalam bentuk tunai dan barangan untuk mengenal pasti diri mereka kerana kami ingin merekodkan sumbangan mereka. Pada akhir setiap Suku Tahun Kewangan akan menyenaraikan semua penderma dan juga penerima. Kami akan menghantar e-mel dan (atau) mendedahkan kepada umum mengenai senarai penyumbang dan penerima. Pada penghujung tahun kewangan, penyata kewangan yang telah diaudit juga akan diterbitkan dalam web kami dan akan dihantar melalui e-mel kepada semua kebimbangan.

Kami menjangkakan pemilihan ketat senarai penerima dan menegaskan rekod fotografi penyampaian bantuan pelajar sekolah masing-masing.

Nota: Semua sumbangan dalam bentuk tunai dan barangan adalah 100% (Bersih) ditujukan kepada pencari bantuan. Tiada satu pun dana digunakan untuk tujuan pentadbiran atau perbelanjaan. studyaid.org.my dibiayai sepenuhnya oleh Pertubuhan Amal Seri Sinar yang dana dijana sendiri daripada aktiviti kitar semula atau dana daripada unit perniagaan sokongan mereka.
Kami menegaskan bahawa penderma mengenal pasti diri mereka,
untuk membolehkan kami merekodkan sumbangan mereka.
我们坚持捐赠者表明自己的身份,
以让我们记录他们的贡献。
Sijil