Bahasa: EN | BM |

Terma & Syarat

Terma dan syarat PASS yang dinyatakan di bawah ini terpakai kepada semua pelawat dan pengguna www.recyclecharity.org. Anda terikat oleh terma dan syarat ini selama anda berada di PASS.

Umum
Kandungan terma dan syarat boleh berubah, dipindahkan, atau dipadam pada bila-bila masa. Sila ambil perhatian bahawa PASS mempunyai hak untuk mengubah kandungan terma dan syarat tanpa notis apa-apa. Sebarang pelanggaran terhadap peraturan dan peraturan terma dan syarat ini, PASS akan mengambil tindakan segera terhadap pelanggar(s).
Kandungan Laman & Hak Cipta
Melainkan dinyatakan sebaliknya, semua bahan, termasuk imej, ilustrasi, reka bentuk, ikon, gambar, klip video, dan bahan-bahan bertulis dan lain-lain yang muncul sebagai sebahagian daripada Laman ini, dengan kata lain "Kandungan Laman" adalah hak cipta, cap dagang, rekaan dagangan, dan/atau harta intelek lain yang dimiliki, dikawal, atau dilisensikan oleh PASS.
Komen dan Maklum Balas
Semua komen dan maklum balas kepada PASS akan kekal. Pengguna harus bersetuju bahawa tidak akan ada komen yang dihantar kepada PASS akan melanggar hak mana-mana pihak ketiga, termasuk hak cipta, cap dagang, privasi atau hak peribadi atau hak milik lain. Selanjutnya, pengguna bersetuju bahawa tidak akan ada kandungan yang menyalahi undang-undang, menyalahgunakan, atau bahan-bahan yang melibatkan perkara yang lucah yang dihantar ke laman web ini. Pengguna akan menjadi bertanggungjawab sepenuhnya atas kandungan komen yang dibuat.
Maklumat yang Tidak Tepat
Dari semasa ke semasa, mungkin terdapat maklumat di PASS yang berkaitan dengan huraian produk, ketersediaan, dan kandungan artikel. Kami berhak untuk membetulkan sebarang kesilapan, ketidak tepatan, mengubah atau mengedit maklumat tanpa notis terlebih dahulu kepada pelanggan.
Pengakhiran
Perjanjian ini berkuat kuasa kecuali dan sehingga berlaku pemutusan oleh pelanggan atau PASS. Pelanggan boleh mengakhiri perjanjian ini pada bila-bila masa. Walau bagaimanapun, PASS juga boleh mengakhiri perjanjian ini dengan notis terlebih dahulu dan akan menolak akses pelanggan yang tidak dapat mematuhi terma dan syarat di atas.
Pembayaran
Semua sumbangan adalah tertakluk kepada pembayaran satu kali. Pembayaran boleh dibuat melalui pelbagai kaedah pembayaran yang kami sediakan, seperti Tunai, senangPay, atau kaedah pembayaran atas talian.