Recycle for Charity
Kitar Semula untuk Amal
Study Aid Donation
Sumbangan Bantuan Belajar
Plant a Tree
Menanam Pokok
recycle bin
love

TENTANG KAMI

Selamat Datang Ke Laman
Web Rasmi Kami

Pertubuhan Amal Seri Sinar adalah Pertubuhan Bukan Kerajaan (NGO) yang ditubuhkan pada tahun 2003 oleh Dato' (Dr.) Eadon Ching.

Matlamat kami adalah untuk mendidik orang ramai tentang kitar semula untuk tujuan amal. Sejak penubuhannya, Pertubuhan Amal Seri Sinar telah memberikan sumbangan termasuk pemuliharaan alam sekitar melebihi RM5,000,000.00. Projek-projek hijau kami disokong sepenuhnya oleh Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan serta WANGO (Persatuan Dunia Pertubuhan Bukan Kerajaan).

Perkhidmatan pengutipan untuk barangan besar seperti perabot dan elektrik
icon
PAKAIAN
icon
MAINAN
icon
BUKU DAN SURAT KHABAR
icon
BOTOL
icon
PERABOT DAN ELEKTRIK